Ga naar de inhoud
Home » Disclaimer

Disclaimer

Dit is de disclaimer van sieradenmeisje.nl, onderdeel van Sieradenmeisje. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Het intellectueel eigendom berust bij Sieradenmeisje. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sieradenmeisje is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere inhoud van deze website te hergebruiken.

Geen garantie op juistheid

We zullen de informatie en prijzen van onze producten zo zorgvuldig mogelijk invoeren en weergeven. Fouten die daarbij ontstaan, zoals programmeer- en typfouten, zijn niet geldig. Foutieve informatie of foutieve prijzen kunnen nooit een aanleiding zijn om een overeenkomst met Sieradenmeisje te claimen of te veronderstellen.

We houden de website zo actueel mogelijk. Mocht de inhoud op deze website toch onvolledig en of onjuist zijn, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

De informatie en producten op deze website worden aangeboden zonder garantie of aanspraak op juistheid. We hebben het recht om informatie en producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. Sieradenmeisje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie waarnaar wij via links verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Sieradenmeisje.nl op deze pagina.

Sieradenmeisje Google reviews 2024
betaalmethoden sieradenmeisje webshop

© 2024 Sieradenmeisje